Mål: P 9998-13

Avgörande

Mål om bygglov har återförvisats till byggnadsnämnden då det inte kunde anses utrett om den lovsökta åtgärden var att anse lom en tillbyggnad eller endast en sådan åtgärd som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 c) PBL (påverkan på byggnads yttre utseende).