Mål: M 6093-13

Avgörande

Intrångsersättning enligt 31 kap. miljöbalken vid bildande av naturreservat. Fråga bl.a. om pågående markanvändning då marken inte brukats för jordbruksändamål sedan 70-talet.