Mål: P 10833-13

Avgörande

Detaljplan för bostäder i ett område i Kalmar har upphävts då kommunen inte har säkerställt en godtagbar dagvattenhantering eller ett godtagbart sätt att lösa bullerfrågan.