Mål: M 8525-13

MÖD 2014:13

Vägledande avgörande

Vid fastställande av slutliga bullervillkor har villkoret upphävts i den del som omfattat bullerbegränsning vid koloniområde, bl.a. eftersom kolonistugor inte bedömts som bostäder.