Mål: M 8541-13

Avgörande

Meddelat tillstånd att inrätta avloppsanläggning ansågs av MÖD vara alltför oprecist och bygga på en bristfällig utredning om möjligheten till infiltration.