Mål: P 6534-13

Avgörande

Bygglov har vägrats p.g.a. att byggnation skulle påverka det aktuella områdets natur- och kulturvärden negativt.