Mål: P 4888-13

Avgörande

Fråga i mål om byggsanktionsavgift om feldaterat beslut om startbesked kunnat missförstås av byggherren. Även fråga om tillämpning av övergångsbestämmelserna till 2013 års ändringar i plan- och byggförordningen (SFS 2013:308).