Mål: F 8411-13

Avgörande

Genomsnittsvärdeprincipen har ansetts tillämplig vid bestämmande av ersättning för utfartsväg inom kvartersmark