Mål: M 10314-13

Avgörande

Fråga om föreskrift om försiktighetsmått som syftar till att undvika skador på fladdermöss vid drift av vindkraftverk.