Mål: F 9395-13

Avgörande

Fråga om bestämmande av ersättning, enligt 50 a § anläggningslagen, för rätt att använda befintlig väg. Vid bestämmandet av ersättningen har hänsyn tagits inte bara till den slitning av vägbanan som beräknas uppkomma genom vägens begagnande utan också till intrång och värdeminskning för den tjänande fastigheten samt värdeökning för den härskande fastigheten.