Mål: P 6620-13

Avgörande

En kommuns uttag av bygglovsavgifter för 17 enbostadshus, vilka uppförts av en och samma byggherre, har inte ansetts strida mot kommunens bygglovstaxa eller någon allmän princip för uttag av kommunala avgifter.