Mål: P 5485-13

Avgörande

En kommuns uttag av bygglovsavgifter för 38 enbostadshus av typen kedjehus, vilka uppförts av en och samma byggherre, har inte ansetts strida mot kommunens bygglovstaxa eller någon allmän princip för uttag av kommunala avgifter.