Mål: M 9344-13

Avgörande

Ett föreläggande om återställande av markområde som riktats mot fastighetsägaren har inte ansetts kunna överklagas av annan.