Mål: P 11556-13

Avgörande

I ett mål om detaljplan för bussterminal vid Slussen har Mark- och miljööverdomstolen beslutat att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast.