Mål: M 7927-13

Avgörande

Föreläggande om att åtgärda trafikbuller genom att lägga om busslinjer har ansetts rättsligt möjligt men alltför ingripande mot bakgrund av utredningen i målet.