Mål: M 9761-13

Avgörande

Nämndens beslut att på en fotbollsplan endast tillåta matchspel två dagar i veckan har upphävts då övriga försiktighetsmått som nämnden meddelat ansetts som tillräckliga.