Mål: M 7730-13

Avgörande

Fråga om det krävs stöd i tillämplig va-taxa för uttag av avgift för dag- och dränvattenavlopp. Även fråga om avvisning av ett nytt yrkande i hovrätten.