Mål: P 9646-13

Avgörande

Fråga om mark- och miljödomstolen haft fog för sitt beslut att avvisa ett överklagande på den grunden att frågan redan avgjorts i lagakraftvunnen detaljplan.