Mål: M 11609-13

Avgörande

En naturskyddsförenings överklagande av ett tillsynsbeslut har avvisats av mark- och miljödomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har dock funnit att föreningen haft rätt att överklaga och har därför upphävt avvisningsbeslutet samt återförvisat målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.