Mål: M 10167-13

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att förutsättningar att döma ut ett förelagt vite förelegat.