Mål: F 10426-13

Avgörande

Fråga om skälig ersättning för förrättningskostnader vid fastighetsbestämning.