Mål: P 7238-13

Avgörande

Eftersom kommunen inte har klargjort i detaljplanen att det finns förutsättningar att säkerställa en godtagbar dagvattenhantering har beslutet att anta detaljplanen upphävts.