Mål: P 9317-13

Avgörande

Byggnadshöjd som med 2, 5 m översteg begränsningen enligt byggnadsplan har inte ansetts utgöra en mindre avvikelse. Vid beräkningen av höjden har det varit av betydelse vilken fasad som är beräkningssgrundande. Bygglovet har upphävts.