Mål: M 9888-12

MÖD 2014:15

Vägledande avgörande

Fråga om villkor avseende fiskvägar m.m. för lagligförklaring och tillstånd till ombyggnad och drift av vattenkraftverk.