Mål: P 62-14

Avgörande

Inhibition av bygglov. Det översta planet på ett enfamlijshus ska preliminärt anses utgöra en våning och därmed är bygglovet inte planenligt.