Mål: F 8792-13

Avgörande

Klagan över domvilla. Lantmäteriet hade i beslut om fastighetsreglering omvandlat avtalsservitut för väg till officialservitut utan att ägare till tjänande fastighet tagits upp som sakägare och inte heller underrättats om ärendet.