Mål: P 11564-13

Avgörande

Avvisat överklagande har upphävts.