Mål: M 5700-13

Avgörande

Fråga om ändring av villkor då behov av backventil för oljeavskiljare för spillvattennätet saknades.