Mål: F 9203-13

MÖD 2014:9

Vägledande avgörande

Fråga i mål om avvisad talan om talan avseende återbetalning av anläggningsavgift enligt 48 a AL kan väckas hos mark- och miljööverdomstol genom återvinning av ansökan om betalningsföreläggande och överlämnande till mark- och miljödomstol.