Mål: M 8448-13

Avgörande

En delägare till ett fritidshus där ingen vistats sedan år 2000 ansökte om befrielse från den del av renhållningsavgiften som kallas grundavgift. Mark- och miljööverdomstolen fann dock att fastighetsägaren inte förmått visa att man på ett objektivt sätt saknar behov av den renhållningstjänst som finansieras av grundavgiften och att kommunen därför har rätt att ta ut grundavgift av fastighetsägaren.