Mål: P 6118-13

Avgörande

Fråga om bestämmelse i detaljplan, avseende förutsättningar för om bygglov ska beviljas, har lagligt stöd.