Mål: P 5066-13

Avgörande

Fråga om skyddsbestämmelse i detaljplan utgör hinder för att ta ned träd