Mål: M 8124-13

Avgörande

I ett mål om strandskyddsdispens har det inte ansetts finnas särskilda skäl för att ge dispens för anläggande av bollplan och lekplats m.m. inom strandskyddat område.