Mål: M 10064-13

Avgörande

Tillämpning av schabloniserad beräkning av nytta vid bestämmande av anläggnings- och förbrukningsavgift i kommunens va-taxa.