Mål: M 9325-13

Avgörande

Fråga om ett överklagande avskilts för domstolen på ett postkontor och därför ska anses ha inkommit i rätt tid.