Mål: M 8553-13

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett av länsstyrelsen, enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, utfärdat föreläggande om att avlägsna villavagnar/stugor inom ett naturreservat eftersom föreläggandet inte varit tillräckligt preciserat.