Mål: P 8371-13

Avgörande

Klagandenas invändningar har inte prövats fullt ut av mark- och miljödomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har därför återförvisat målet för fortsatt handläggning.