Mål: P 4972-13

Avgörande

I mål om antagande av detaljplan har bl.a. fråga om planens tydlighet bedömts.