Mål: P 4696-13

MÖD 2014:6

Vägledande avgörande

Förutsättning har ansetts föreligga för att häva ett förordnande enligt 113 § byggnadslagen (1947:385) eftersom markområdet har tagits i anspråk på avsett sätt och förordnandet därför inte längre har något syfte inför framtiden. På området, som tidigare använts av klagandena som rekreationsområde, planerar kommunen nu att bygga en förskola. Samtliga instanser har hänvisat klagandena till att bevaka sina intressen av att få belhålla området obebyggt till detaljplaneärendet.