Mål: M 2137-13

Avgörande

Fråga om prövotid och villkor för tillstånd till minireningsverk avsett att betjäna två fastigheter.