Mål: M 6448-13

Avgörande

En kommunal nämnd har ansetts ha rätt att klaga på ett beslut av länsstyrelsen om försiktighetsmått med anledning av en anmälan om ändring av verksamheten vid Landvetters flygplats.