Mål: M 8241-13

Avgörande

Vid fastställande av säkerhet i samband med auktorisation av bilskrotare har hänsyn tagits till verksamhetens faktiska omfattning i stället för det antal obehandlade bilar som enligt villkor i auktorisationen samtidigt får finnas på fastigheten.