Mål: P 8824-13

Avgörande

Fråga om en utbyggnad av ett bostadshus är att anse som en mindre avvikelse från detaljplan. Frågan har besvarats nekande.