Mål: P 10015-13

Avgörande

Ett överklagande av ett bygglov har avvisats då klagandena inte invänt mot själva bygglovet utan i stället yrkat att ett servitut ska beviljas.