Mål: M 1577-13

Avgörande

Eftersom bolaget inte kunnat visa att det har tillstånd till viss vattenverksamhet har det funnits skäl att förelägga bolaget att ansöka om tillstånd.