Mål: P 7678-13

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det saknats förutsättningar att meddela tidsbegränsat bygglov för en återvinningsstation eftersom kommunen inte presenterat några alternativa framtida lösningar för uppförande av återvinningsstationer inom området. Den sökta åtgärden har därmed avsett ett behovet som istället framstått som beständigt över tid.