Mål: P 4430-13

Avgörande

Fråga om bygglov för bostadshus kan beviljas i Visby innerstad.