Mål: P 11399-13

Avgörande

Fråga om underinstansens dom kan anses ha gått någon av klagandena emot.