Mål: M 1784-13

MÖD 2014:2

Vägledande avgörande

Enligt Mark- och miljööverdomstolen ska bolagets skyldighet att analysera föroreningar jämkas enligt 10 kap. 4 § miljöbalken på så sätt att analys inte behöver ske av föroreningar som bolagets verksamhet inte kan ha gett upphov till. Vidare saknas det enligt domstolen rättsligt stöd för att göra bolaget solidariskt ansvarigt för efterbehandlingsåtgärder utöver det ansvar som bestämts enligt 10 kap. 4 § miljöbalken.