Mål: P 4737-13

MÖD 2014:3

Vägledande avgörande

I mål om föreläggande om rivning av olovligt uppförd byggnad har bl.a. fråga om proportionalitetsprincipen uppkommit.